Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 18ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.