Δείτε την πρόσκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61)

Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.