Δείτε την πρόσκληση της  10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 .
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης.