Δείτε την πρόσκληση της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Βάρναλη 76-78).

Αρχεία:
Πρόκληση της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.