Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης.