Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα  20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 6ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.