Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης.