Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.