Ο Δήμος Πετρούπολης πέρασε στη Ψηφιακή Εποχή με τo πληροφοριακό σύστημα «ΙΡΙΔΑ»

Ο Δήμος Πετρούπολης πέρασε σε μια νέα ηλεκτρονική εποχή, με μηδενικό κόστος, θέτοντας εδώ και τρεις εβδομάδες σε λειτουργία το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Εργασιών «ΙΡΙΔΑ» στις υπηρεσίες του.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου και ως εκ τούτου τη συνολική διοικητική ικανότητα του να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ακρίβεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Το προηγούμενο διάστημα στελέχη της Ομάδας Υποστήριξης της ΙΡΙΔΑΣ του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση των Στελεχών του Δήμου. Η υψηλή εξειδίκευση και η αρμονική συνεργασία των Στελεχών του Υπουργείου και του Δήμου, καθιστούν απόλυτα επιτυχημένο το εγχείρημα της μετάβασης του Δήμου μας στη ψηφιακή εποχή.
Εδώ και τρεις εβδομάδες, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά διακινούμενα υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά και τα έγγραφα που αποστέλλουν προς τους φορείς που χρησιμοποιούν την ΙΡΙΔΑ.

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος δήλωσε σχετικά:
«Ο Δήμος μας υιοθετώντας το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ» πέρασε πλέον στη ψηφιακή εποχή χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ. Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, πρόκειται να αντικαταστήσει την έντυπη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, με συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου και κατ’ επέκταση την αύξηση της παραγωγικότητας, την καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας και την εξοικονόμηση πόρων».