Ο Δήμος Πετρούπολης παρέλαβε ένα νέο πυροσβεστικό όχημα για την προστασία και την ασφάλεια του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης.

Ο Δήμος Πετρούπολης, στα πλαίσια της ένταξης του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών παρέλαβε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 ένα καινούριο πυροσβεστικό όχημα, που θα ενισχύσει σημαντικά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για ένα καινούργιο 4×4 ευέλικτο πυροσβεστικό όχημα που αποτελεί ένα μέρος της προμήθειας οχημάτων που αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης επιθυμεί την αξιοποίηση της διαχείρισης του δημοτικού στόλου, έχοντας την σαν ένα εργαλείο με το οποίο θα επιτύχει αποτελεσματικά τους στόχους της.

Η προμήθεια του πυροσβεστικού οχήματος, θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Δήμου Πετρούπολης στην έγκαιρη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς ο Δήμος μας βρίσκεται στις παρυφές του Ποικίλου Όρους και τα προβλήματα με την κατάσβεση είναι δυστυχώς υπαρκτά. Ως γνωστόν, η άμεση επέμβαση στη φάση έναρξης της πυρκαγιάς είναι το ζητούμενο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Επίσης, θα βοηθήσει στο να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το προσωπικό του Δήμου και οι προσπάθειες για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της περιουσίας των δημοτών από πυρκαγιές και πλημμύρες.

Η συγκεκριμένη πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».