Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για τα Νέα Έκτακτα Μέτρα
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για τα Νέα Έκτακτα Μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020.
Νέα Έκτακτα Μέτρα:
• Θεσπίζεται ανώτατο όριο έως 9 άτομα για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους (εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
• Αναστέλλονται οι συναυλίες τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους
• Aναστέλλονται οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους
• Θεσπίζεται ανώτατο όριο έως 20 άτομα σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες
• Υποχρεωτική Τηλεργασία στο 40% για τους εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που εκτελούν εργασίες γραφείου, ή εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν εξ’ αποστάσεως
• Μετακινήσεις προς και από την εργασία σε τρία κύματα για τον δημόσιο τομέα (07:00, 08:00, 09:00)
• Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε τέσσερα κύματα (εντός δίωρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας)
• Εκτεταμένοι έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζομένους που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας (υποχρεωτική χρήση μάσκας) και συναθροίσεων (σχολεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, νοσοκομεία)