Κανονικά και με ασφάλεια αναχωρούν από το τέρμα τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τον Δήμο Πετρούπολης

Κανονικά και με ασφάλεια αναχωρούν από το τέρμα τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τον Δήμο Πετρούπολης