Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Ο Δήμος Πετρούπολης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 21639/28-11-2016 Απόφαση Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» προχωρά άμεσα στη λειτουργεία της ανωτέρω δομής.
Με τη λειτουργία του Κέντρου, το οποίο στελεχώνεται από δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς και έναν (1) ψυχολόγο, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο Πετρούπολης. Παράλληλα, το Κέντρο ενσωματώνει και το Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την ΠΠ 2007-2013).
Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο μας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο.
Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.
Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

  • Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια κ.α.).
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων.
Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμιακού συνόλου της περιοχής
Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Στόχος μας είναι η καλύτερη υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας του δήμου Πετρούπολης.
Το Κέντρο θα στεγάζεται στο Δημοτικό Κτίριο «Γιάννης Ρίτσος»
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 88Α & Αγ. Δημητρίου, Πετρούπολη
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 17.00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 50 65 885
E-mail: kentrakoinotitas@petroupoli.gov.gr.
Υπεύθυνη λειτουργίας Δομής: Γιανναδάκη Ναυσικά, Κοινωνική Λειτουργός

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας.

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Πετρούπολης.