Ενημέρωση για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ

Ενημέρωση για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ

Ο Δήμος Πετρούπολης, γνωστοποιεί στους πολίτες, ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών της Δ.ΥΠ.Α (Πρώην ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία λειτουργεί από το 1990 επί της οδού Λ. Γαλατσίου 19 στην Αθήνα, προσφέροντας υπηρεσίες στον τομέα της κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν στη Σχολή στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρίες, σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητα τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν.

Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι/ες παρακολουθούνται από την ομάδα ειδικού επιστημονικού προσωπικού που τους παρέχουν συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στη διάρκεια της φοίτησής τους, ώστε να ενισχυθούν ως προς τις δεξιότητες τους, να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας και να κατακτήσουν κοινωνική και οικονομική αυτονόμηση.

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Σχολής, να ξεναγηθούν στους χώρους της και να ενημερωθούν από τα στελέχη της Σχολής για τα τμήματα-ειδικότητες, καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για το σχολικό έτος 2023-2024 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos…

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από τις 25/04/2023 έως τις 08/05/2023.

Η αποστολή των αιτήσεων των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών (Δ.ΥΠ.Ά., Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19, ΤΚ 11141, Αθήνα).