Δήμος Πετρούπολης

Έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών 2018, μόνο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ με έκπτωση 50%

Ξεκίνησε η έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών 2018 υπεραστικών ΚΤΕΛ για τους δικαιούχους έκπτωσης 50%.
Η διαδικασία  θα διεκπεραιώνεται στα ΚΕΠ , μέχρι 5 Απριλίου 2019.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής ή απόφαση Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ. Όλες οι ανωτέρω γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ.
  2. Όσοι λαμβάνουν μέχρι 31/12/2018 οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο.
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και την πρωτότυπη
  4. Δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες  . Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες.

Για την έκδοση της κάρτας πρέπει να παρευρίσκονται οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά απαιτείται  εξουσιοδότηση.