ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Στόχοι: φαντασία, ανάπτυξη λεπτών χειρισμών , προμαθηματικές έννοιες.