ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ευχαριστήρια Επιστολή για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης, με αφορμή την ολοκλήρωση της 4ης διανομής (του 5ου εξαμήνου) του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ευχαριστεί ολόψυχα όλους εσάς που με τις δωρεές, τις χορηγίες και την ενεργό συμμετοχή σας στις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, συμβάλετε στην προσπάθεια για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων τροφίμων για την κάλυψη των πρωτογενών αναγκών των ωφελούμενών μας και για τον μήνα Οκτώβριο.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη στήριξη τους:
• Την εταιρεία αλλαντικών «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
• Την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μπορούμε-Saving Food-Saving Lives»
• Τον κ. Κολιόπουλο, για τη σημαντική ποσότητα επιτραπέζιων παιχνιδιών καθώς και σημειωματάριων (μπλοκ)
• Όλες τις ανώνυμες δωρεές (παιχνίδια – βιβλία) των πολιτών του Δήμου
Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και οι πράξεις σας να βρουν μιμητές!