Πρόγραμμα Partyouth Erasmus+ του Δήμου Πετρούπολης.

Η Δημοκρατία μέσω της καλλιτεχνικής παρέμβασης των νέων.

O Δήμος Πετρούπολης, σας προσκαλεί στην συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Πετρούπολης (Ε. Αντίστασης 61), που αφορά την ενημέρωση στο πρόγραμμα Erasmus + KA3 με τίτλο «Η Δημοκρατία μέσω της καλλιτεχνικής παρέμβασης των νέων».
Ημερομηνία: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 , ώρα: 11:00 π.μ.
Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή από το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.