Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.