Δείτε την πρόσκληση της 1η Έκτακτη Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης.