Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 16 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45. 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123