ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Πετρούπολης αξιοποιώντας το χρονικό διάστημα που οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι κλειστές λόγω της αναστολής λειτουργίας τους με βάση τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς της πανδημίας (Covid-19), πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Παξιμαδάς.

Συγκεκριμένα, μετά από αυτοψία και έλεγχο που διενήργησαν τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις, ενώ ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες που αφορούσαν σε ελαιοχρωματισμούς, μονώσεις, επιχρίσεις & υδραυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες και έχουν ήδη ολοκληρωθεί.