Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο των στοχευμένων ενημερωτικών του δράσεων προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΛΑΝΕΤ) εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση, την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00, για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ με θέμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών».
Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενώ αναλυτική παρουσίαση θα κάνουν η Υπεύθυνη της Δράσης κ. Μέγκυ Χαϊδεμενάκη και ο κ. Ανδρέας Μπογιαντζής, στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ.
Σκοπός της Δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.
Για να παρακολουθήσετε δωρεάν την εκδήλωση, μπορείτε να δηλώσει συμμετοχή, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_xLAHHhBUQsqR5qNiMSPvXg