Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση Δημοτών σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 η Λαϊκή Αγορά του κέντρου θα λειτουργεί στην οδό Αγίας Λαύρας (από 25ης Μαρτίου έως Ανατολικής Ρωμυλίας το τμήμα τροφίμων & από Ανατολικής Ρωμυλίας έως Σκουφά το εμπορικό τμήμα).
Επίσης, λόγω ολοκλήρωσης των έργων επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου, η Λαϊκή Αγορά της Άνω Πετρούπολης θα λειτουργεί στο εξής στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης.