Ενημέρωση Δημοτών σχετικά με την τροποποίηση λειτουργίας του Εμπορικού Τμήματος της Κεντρικής Λαϊκής Αγοράς

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και λόγω των νέων μέτρων για το Λιανικό Εμπόριο και την Πώληση Προϊόντων, από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 το Εμπορικό τμήμα της Λαϊκής Αγοράς ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί επί της οδού Επτανήσου και η λειτουργία της Κεντρικής Λαϊκής Αγοράς τροποποιείται ως εξής:

Το κεντρικό τμήμα (τρόφιμα) της Λαϊκής Αγοράς θα λειτουργεί επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας) και από την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας έως την οδό Καραολή Δημητρίου θα πωλούνται μόνο χαρτικά και απορρυπαντικά.