Έναρξη Αιτήσεων Χορήγησης Ειδικού Βοηθήματος ΔΕΗ στον Δήμο Πετρούπολης

Έναρξη Αιτήσεων Χορήγησης Ειδικού Βοηθήματος ΔΕΗ στον Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (άρθρο 1, ΦΕΚ Β΄ 2377/07-06-2021), ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ).

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου

Γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης επί της οδού Κρήτης 2 (2ος όροφος). Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 210 5064076-77.