Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή της Αγίας Γλυκερίας.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου θα δεχθεί αιτήσεις για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή της Αγίας Γλυκερίας από τις 22 Φεβρουαρίου έως και τις 8 Απριλίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: katasthmata@petroupoli.gov.gr .

Σας γνωστοποιούμε ότι ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από το πρωτόκολλο του Δήμου.

Επιπλέον εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από:

– Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
– Άδεια λαϊκής αγοράς.
– Άδεια Πλανόδιου ή Στάσιμου Εμπορίου.
– Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών).
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Πετρούπολης).
– Βεβαίωση καταλληλότητας από το Υγειονομικό (για καντίνες, τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες κλπ.).

Η διενέργεια της εμποροπανήγυρης θα αποφασισθεί από τη διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης σε εύλογο χρόνο πριν τη διεξαγωγή της, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα πρόληψης που θα ισχύουν την αντίστοιχη περίοδο.

Σε περίπτωση θετικής απόφασης θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία κλήρωσης των θέσεων.

 

Αρχεία:

Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη.