Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολικά και δημοτικά κτήρια του Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης προχωράει στον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών αλλά και των δημοτικών κτηρίων και της αποκατάστασης αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους – μηχανικούς πραγματοποιεί καθημερινά αυτοψίες τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στα δημοτικά κτήρια της πόλης, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την υγιεινή των πολιτών.

Οι ενέργειές αυτές, συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθειά της Διοίκησης του Δήμου για τη διατήρηση και τη βελτίωση του επιπέδου των κτηριακών υποδομών της πόλης μας, παρέχοντας ένα ασφαλές, όμορφο και υγιές περιβάλλον στους μαθητές και τους κατοίκους της.

Η ασφάλεια και η υγιεινή των παιδιών μέσα στα σχολεία και στους χώρους άθλησης – ψυχαγωγίας είναι η βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, ενώ θα ακολουθήσουν έλεγχοι πυρασφάλειας και κατάρτισης φακέλων με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε δημόσιου κτηρίου, προκειμένου να χορηγηθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας.