Πολιτική Προστασία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πετρούπολης, με θέμα την παρουσίαση του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ενεργειών, με τίτλο «Άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από μεγάλο σεισμό». Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και αποτελεί αναθεώρηση του προηγούμενου Σχεδίου, που είχε ο Δήμος μας.

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος του Σ.Τ.Ο κ. Ευάγγελος Σίμος προχώρησε σε ενημέρωση των εκπροσωπούμενων φορέων (Αστυνομικό Τμήμα, ΑΣΔΑ, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια Αττικής, Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής κλπ.) και στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, για να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις περιπτώσεις κρίσεων.

Σκοπός του είναι η λήψη μέτρων ετοιμότητας, ο προσδιορισμός των ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Δήμου και η αντίστοιχη περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄.

Ακολούθως, έχει προγραμματιστεί να γίνει αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών για το νέο Σχέδιο, ώστε να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα για τις πολύτιμες πληροφορίες που περιλαμβάνει, όπως π.χ. τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων υπηρεσιών/ατόμων, τους χώρους καταφυγής-συγκέντρωσης του πληθυσμού, αλλά και συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας, για να είναι σε θέση να προφυλαχθούν και να προστατευτούν, σε περίπτωση σεισμού.

Πρώτιστο μέλημα του Δήμου μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της Πετρούπολης και η αντισεισμική/αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας. Δυστυχώς, ενώ πρόκειται για θέματα ύψιστης σημασίας και για έργα προτεραιότητας και ουσίας, οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έχουν δώσει την απαραίτητη σημασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις σε Κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε έργα αναγκαία για τον λαό και ουσιαστικά, μιας και αφορούν την προστασία της ζωής, της υγείας και βέβαια της περιουσίας του.