Δείτε την πρόσκληση της  13ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 19 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.