Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  16ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.