Δείτε την πρόσκληση της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων η Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 14.00.
Τα θέματα υποβάλλονται είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου είτε στις ηλεκτρονικές διευθύνεις symvoulio@petroupoli.gov.gr / kakalias_e@petroupoli.gov.gr

Αρχεία:
Πρόκληση της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.