Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας, από 11:00 έως 11:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 5ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.