Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς στις 23 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:30 και τη ψήφο σας, από 11:30 έως 12:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.