Δείτε την πρόσκληση της  2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.