Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 13:00 έως 14:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 3ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.