Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.