Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την  Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.