Δείτε την πρόσκληση της 5ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις 09 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 5ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.