Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  2ης Ειδικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.