Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  21ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την στις 08 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 21ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.