Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης, 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.