Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Μαίου και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.