Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.