Δείτε την πρόσκληση της στην δια περιφοράς,  2η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας από 13.30 έως 14.00 στο email:kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.