Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.