Δείτε την πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα  19:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.