Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  19 Δεκεμβρίου  2017 και ώρα 20:00,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).