Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).