Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.) της ενταγμένης πράξης με τίτλο ¨Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Πετρούπολης¨ στον Άξονα Προτεραιότητας ¨Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποσοτικής χρήσης των Πόρων ¨ του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών Πέμπτη 17/12/2020.

Κατάθεση προσφορών μέσω email στο email του Τμήματος Προμηθειών: supplies @ petroupoli.gov.gr

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78. Τηλ.: 213 2062409 – 213 2024456, ΦΑΞ: 213 – 2024418
αρμόδια υπάλληλος κ Παπαδοπούλου Φανή.

Αρχεία:

1. Πρόσκληση
2. Μελέτη